Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Blue Globe Sports Endurance Team versie 2018

1          Oprichting

De vereniging “Blue Globe Sports Endurance Team”  is opgericht als vzw op 17/10/2016.

Naam:               Blue Globe Sports Endurance Team VZW

Administratief adres:     Gentse Steenweg 166, 9800 Deinze

Rekeningnr.:  BE77 3630 3484 2642

Ondernemingsnummer: 0664.954.596

Licentienummer Triatlon Vlaanderen: 139

Licentienummer Cycling Vlaanderen:  72017009

Webpagina:  https://www.blueglobesports.be/page/blue-globe-sports-endurance-team

Lokaal:  Sportlounge Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze

2         Het Bestuur

Het bestuur vergadert op regelmatige basis. De bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van bestuur zijn beschreven in de statuten van de vereniging.

Het bestuur heeft hierbij de leiding van de vereniging en beslist, in het belang van de vereniging over o.a.:

–       het huishoudelijk reglement

–       de vaststelling van de lidgelden of de bijdragen en de inning ervan

–       de te verrichten uitgaven of de goedkeuring van de gedane uitgaven

–       het vaststellen van de activiteiten

–       het beheer van de goederen van de club

–       de uitsluiting van een toegetreden lid uit de club

Het bestuur bestaat uit:

De voorzitter: Koen De Volder, Oude Brugsepoort 34, 9800 Deinze

De ondervoorzitter: Kenny Cousaert, Stationstraat 10, 9810 Eke
 
De secretaris: Gatien Bossaer, Salviastraat 64, 9040 Sint-Amandsberg

De penningmeester: Judith Vermeersch, Gebroeders Nachtergaelestraat 25 bus 6, 9800 Deinze

3         De Leden 

Iedereen kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld  (=triatlonpakje of kledijpakket ter waarde van €100 btw inbegr.) en de verplichte aansluiting bij Triatlon Vlaanderen door dua- en triatleten of Cycling Vlaanderen door fietsers of beginnende dua- en triatleten die een beperkt aantal wedstrijden doen.

De leden zijn verplicht:

•        het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven

•        de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering na te leven

•        de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden

•        de naam “Blue Globe Sports Endurance Team” op te geven en de wedstrijduitrusting van BGSET te dragen wanneer zij deelnemen aan eender welke organisatie voor duursporten

Elk lid dat op doping wordt betrapt, wordt ongeacht de gerechtelijke vervolging, automatisch en terstond geschorst en uitgesloten van de vereniging.

Begin december organiseert het bestuur een ledenvergadering, waarop alle leden uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt er:

•        een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie

•        een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen

•        de suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken

Op initiatief van de leden kan een bijkomende ledenvergadering bijeengeroepen worden.

Dit kan steeds aangevraagd worden bij één van de bestuursleden met opgave van de agendapunten.

4.         Voordelen

De leden van het Blue Globe Sports Endurance team genieten volgende voordelen:

Op vertoon van je Cycling Vlaanderen-lidkaart “Blue Globe Sports Endurance Team” of Triatlon Vlaanderen-lidkaart “Blue Globe Sports Endurance Team krijg je:

– 10% korting op kledij in de winkel van Blue Globe Sports (niet op accessoires, niet op elektrisch verwarmde kledij en elektronica, niet cumuleerbaar met andere kortingen en niet op kledij in onze outlet).

– 10% korting bij aankoop van loopschoenen (en gratis loopanalyse t.w.v. €25, niet cumuleerbaar met andere kortingen)

-Voor een lactaattest betaal je €75 ipv €90, voor een trainingsplan lopen of fietsen, van 70 dagen betaal je €25 i.p.v. €35. Voor een trainingsplan duatlon van 70 dagen betaal je €45 i.p.v. €60. Voor een trainingsplan triatlon van 70 dagen betaal je €60 ipv €80.

-GRATIS fietstraining op zondagvoormiddag van 9u tot 12u-13u van begin maart tot en met de 2e week van oktober en van 10u tot 12u-13u in de winter.

-GRATIS zwemtraining van begin mei tot eind september in Vosselare Put van 19u30 tot 21 u op maandag-, woensdag- en vrijdagavond. Er dient wel een individueel (€18) of familieabonnement (€45) genomen te worden. Zie http://vosselareput.be/zwemmen.html

-Zwemtraining met trainer van september tot eind mei op zaterdagmorgen in het gemeentelijk zwembad “De Palaestra” van 7u45 tot 8u45. Er wordt €2 aangerekend per zwembeurt.

-0chtendzwemmen in het gemeentelijk zwembad “De Palaestra” van september tot eind juni van 7u tot 8u45 , op maandag-, woensdag- en vrijdagagochtend van 7u tot 8u45. €2 per zwembeurt.

5.   De Trainingen

5.1        Zwemtrainingen

            5.1.A. Lente – Zomer: Vanaf 1 mei tot 30 september zwemmen we:

-GRATIS: Op maandag-, woensdag- en vrijdagavond in Vosselare Put, vanaf 19u30 tot 21u.

Op maandagavond is er GRATIS begeleiding door zwemtrainer Frederik Jacques .

Technische lessen kunnen ook plaatsvinden in de zwemvijver van Blue Globe Sports op zaterdagavond van 17u tot 18u of van 18u tot 19u, met minstens  en niet meer dan 7 atleten tegelijk.

            5.1.B. Herfst – Winter:  Vanaf begin november tot eind mei technische zwemtraining op zaterdagmorgen van 7u45 tot 8u45 in Palaestra.

Van september tot eind juni van 7u tot 8u45 zwemmen we op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend in Palaestra.

5.2       Fietstrainingen

Het trainingsseizoen start het eerste weekend van november en eindigt het laatste weekend van september.  Er wordt telkens een kwartier voor aanvang  afgesproken op de parking van Blue Globe Sports.

            5.2.A.   Lente – Zomer  vanaf begin maart tot eind september.

Op zaterdagvoormiddag rijden we mee met georganiseerde ritten van andere verenigingen. (De organisatie vraagt uiteraard een deelnamebedrag)

De trainingen op zondagvoormiddag zijn GRATIS.

In deze periode starten we stipt om 9u op de parking van de winkel van Blue Globe Sports.

Het parcours en de ritverantwoordelijke van de zaterdag- en zondagvoormiddag worden wekelijks via de website bekendgemaakt. Ook leden worden uitgenodigd om mee te werken aan het organiseren van de ritten.

De snelheid van de rit wordt aangegeven door de ritverantwoordelijke  en wordt aangepast aan de moeilijkheidsgraad van de rit. We blijven altijd samen.  Als een lid tijdens een rit problemen heeft met de snelheid, dient hij dit aan te geven aan de  ritverantwoordelijke. Deze draagt een Belgisch gekleurde bovenarmband.

Voor de deelname aan de trainingen op zondagvoormiddag wordt €1 per deelnemer gevraagd voor de kosten verbonden aan de  “volgwagen”.

De volgwagen rijdt telkens mee met de groep.

De snelheid op de zaterdagritten die worden georganiseerd door andere organisaties, is vrij te bepalen.  Hierbij kan iedereen dus zijn snelheid aanpassen aan zijn kunnen.

          5.2.B. .  Herfst – Winter  

Fietstrainingen met MTB: vanaf begin november tot eind februari.

In de herfst en winter rijden we met de MTB en nemen we deel aan de georganiseerde MTB- ritten of rijden we een eigen georganiseerde rit. Uiteraard betaalt hier elk individu zijn deelname aan de georganiseerde rit door andere organisaties.

Wekelijks wordt op onze website bekendgemaakt aan welke georganiseerde rit we zullen deelnemen.

5.3       Loop- wisseltrainingen:

Er worden een aantal specifieke looptrainingen georganiseerd gedurende het seizoen. Ook deze worden GRATIS aangeboden.

5.4       Core-trainingen, bootcamp, interval (loop-)trainingen:

De core- trainingen zijn steeds begeleid en vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond in de outdoor fitness van Blue Globe Sports en starten om 19u.

Hiervoor dien je wel een abonnement te nemen bij BGS. Je betaalt €60 voor een 10-beurtenkaart.

Voor informatie over de andere trainingen kan je terecht op de website van Blue Globe Sports !

De intervaltrainingen zijn voor de leden GRATIS en vinden steeds plaats op dinsdag- en donderdagavond vanaf 20u. We vertrekken steeds op de parking van BGS.

5.5       Vertrekplaats en –tijdstip van loop- en fietstrainingen:

Wij vertrekken normaliter op de parking van Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze.  Afwijkingen op deze algemene regel worden aangegeven op de rittenplanning of worden per mail meegedeeld.

De zondagse fietsritten:

o      Start afhankelijk van de MTB-rit waaraan we deelnemen (meestal om 9u) : november, december, januari, februari

o      Start om 9u: februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september,

De zaterdagse fietsritten kunnen op een ander uur starten (zie rittenprogramma).

5.6      Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie

•       Alle deelnemers dienen de wegcode te volgen en fietsen samen met respect voor de wegcode.

•       Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.

•       Het dragen van een fietshelm is verplicht !

Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren zodat de voorziene sportactiviteiten zonder enig risico kunnen uitgevoerd worden. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is daarom ten zeerste aanbevolen.

6       Lidgeld en lidmaatschap Triatlon Vlaanderen of Cycling Vlaanderen

Het lidgeld te betalen aan het Blue Globe Sports Endurance team bedraagt €100 (dit is de waarde van je kledijpakket incl. btw). Je dient uiteraard wel je lidmaatschap te betalen bij Triatlon Vlaanderen of Cycling Vlaanderen.

Het Blue Globe Sports Endurance team is zowel aangesloten bij Triatlon Vlaanderen als bij Cycling Vlaanderen.

Het is verplicht je aan te sluiten bij Triatlon Vlaanderen of Cycling Vlaanderen.

Voor triatleten en duatleten die meerdere wedstrijden per jaar doen, raden we aan zich aan te sluiten bij Triatlon Vlaanderen.

Voor fietsers, beginnende duatleten, triatleten of triatleten die niet veel wedstrijden doen, raden we een lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen aan.

Beide links zijn op onze webpagina “Blue Globe Sports Endurance Team” terug te vinden.

We hebben een clubaansluiting bij beide organisaties.

VOOR NIEUWE LEDEN OF LEDEN DIE HUN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN BIJ TRIATLON VLAANDEREN, WORDT DE AANSLUITNG PAS GOEDGEKEURD DOOR DE CLUB ALS HET LIDGELD (KLEDIJPAKKET TER WAARDE VAN €100) EN HET LIDMAATSCHAP BIJ TRIATLON VLAANDEREN ZIJN BETAALD OP DE REKENING VAN BGSET.

VOOR NIEUWE LEDEN OF LEDEN DIE HUN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN BIJ CYCLING VLAANDEREN, WORDT DE AANSLUITNG PAS GOEDGEKEURD DOOR DE CLUB ALS HET LIDGELD (KLEDIJPAKKET TER WAARDE VAN €100) EN HET LIDMAATSCHAP BIJ CYCLING VLAANDEREN ZIJN BETAALD OP DE REKENING VAN BGSET. 

Het lidmaatschap vernieuwen moet ten laatste op 15.12.20XX gebeuren, teneinde je vergunning in orde te krijgen op 01.01.20XX + 1 en dus ook en vooral in orde te zijn met de verzekering.

.6.1. Aansluiting bij Triatlon Vlaanderen

–       Alle leden met de bedoeling om aan triatlon en/of duatlon te doen en aan meerdere wedstrijden deel te nemen, sluiten zich het beste aan bij Triatlon Vlaanderen. Op onze webpagina kan je een link vinden naar hun webpagina.

6.1.A  Jezelf lid maken via BGSET

Via deze link kan je een online 3ntrance-profiel aanmaken. Inloggen op 3ntrance kan je rechtstreeks via de homepagina van Triatlon Vlaanderen.

Vervolledig je profiel en vraag een lidmaatschap aan. Na bevestiging door de club wordt je lidmaatschap onmiddellijk goedgekeurd door Triatlon Vlaanderen.

Je ontvangt een bevestiging via mail en kan steeds je lidmaatschap raadplegen via je 3ntrance-profiel.

Bekijk deze handleiding indien je problemen ondervindt of contacteer de organisatie

6.1.B Lidmaatschap Triatlon Vlaanderen met transfer van een ANDERE CLUB naar BGSET:

Na het versturen van het aangetekende document (1)  naar de oude club en – (2) de federatie, wordt de transfer door Triatlon Vlaanderen in orde gebracht. De transfers verschijnen op regelmatige basis op de site van de organisatie en je kan vanaf dan deze overgang bevestigen via je profiel. BGSET zal je aanvraag goedkeuren en na controle van het medische attest zal Triatlon Vlaanderen je licentie definitief in orde maken. De betaling van de licenties gebeuren op het rekeningnummer van BGSET: BE77 3630 3484 2642

Het lidgeld voor de vergunning 2018 bij Triatlon Vlaanderen bedraagt afhankelijk van het soort lidmaatschap:

6.1.A Basislidmaatschap

o    Tarief: 40 €

o    Voordeeltarief voor volgende doelgroepen:

§  Multimove (3-8 jaar, enkel bij clubs die MM aanbieden): € 10

§  Kids (6-11 jaar): € 20

§  Clubtrainers*: € 20

§  Clubbestuurders* (tot max. 8 per club): € 20

§  *moeten officieel door de club worden ingegeven en ingezet als trainers/bestuurders

§  Leden raad van bestuur Triatlon Vlaanderen, leden commissies Triatlon Vlaanderen en officials (Technical Officials & motards Triatlon Vlaanderen): gratis

o     Return:

§  Verzekering op trainingen, zowel individueel als in clubverband, in binnen- en buitenland.

§  Persoonlijke toegang tot het 3ntrance-platform waar je je eigen gegevens kan beheren, je snel kan inschrijven op erkende wedstrijden en je resultaten op die events kan raadplegen

§  Voordeeltarief bij aankoop/huur van wetsuits, aankopen van triatlon-/multisportkledij en -gadgets via de shop van Triatlon Vlaanderen, deelname aan clinics, …

§  Kids: verzekering op alle erkende kids-events (zwemlopen, ironkid, powerkid, crossevent, …)

6.1.B.Wedstrijdlicentie

o    Voor wie op regelmatige basis wil deelnemen aan een recreatief evenement of een wedstrijd, wie wil profiteren van een goedkopere deelnameprijs en garantie wil tot deelname via het prioritair inschrijfrecht, of wie wil deelnemen aan Ironman-wedstrijden

o    Tarief: 70 €

o    Voordeeltarief voor volgende doelgroep:

§  Jeugd (12-17 jaar): € 40

§  Clubtrainers*: € 50

§  Clubbestuurders* (tot max. 8 per club): € 50

§  *moeten officieel door de club worden ingegeven en ingezet als trainers/bestuurders

§  Leden raad van bestuur Triatlon Vlaanderen, leden commissies Triatlon Vlaanderen en officials (Technical Officials & motards Triatlon Vlaanderen): €30

o    Medische screening: voor de wedstrijdlicentie is om de 4 jaar een medische keuring verplicht, vanaf 40 jaar is dit om de 2 jaar (meer info over de medische keuring)

o    Return:

§  Verzekering op trainingen (zowel individueel als in clubverband) maar ook erkende wedstrijden in binnen- en buitenland

§  Persoonlijke toegang tot het 3ntrance-platform waar je je eigen gegevens kan beheren, je je snel kan inschrijven op erkende wedstrijden en je resultaten op die events kan raadplegen

§  Voordeeltarief bij erkende wedstrijden 

§  Prioritair inschrijfrecht op erkende wedstrijden

§  Internationale erkenning (ITU/ETU/Ironmanwedstrijden)

§  In aanmerking komen voor competitie, nationale titels & podia

§  Huurtarief voor een timing chip van Triatlon Vlaanderen op wedstrijden is inbegrepen

§  Voordeeltarief bij aankoop/huur van wetsuits, aankopen van triatlon-/multisportkledij en -gadgets via de shop van Triatlon Vlaanderen, deelname aan clinics, …

6.1.C. TryPass

o    Naast de bestaande aansluitingsvormen is er ook de Trypass waarmee geïnteresseerden eens kunnen proeven van het clubaanbod.

Het is een gratis proefaansluiting

§  Geldigheidsduur: 30 dagen

§  De verzekering dekt enkel de clubtrainingen en clubactiviteiten

§  Slecht éénmalig te gebruiken per individu

§  Enkel digitaal aan te vragen via de club (zie clublogin)

6.2.      Aansluiting bij Cycling Vlaanderen

Blue Globe Sports is als club ook aangesloten bij de Cycling Vlaanderen. Wil je je aansluiten bij Cycling Vlaanderen, dan geef je “Blue Globe Sports Endurance Team” door als club- of teamnaam.

Bij Cycling Vlaanderen ben je naast het fietsen ook verzekerd voor lopen, zwemmen en fitness.

Dit is ook een oplossing voor leden die triatlon en/of duatlon willen beoefenen, maar het aantal wedstrijden per jaar in die mate willen beperken dat de meerkost voor de aansluiting Triatlon Vlaanderen niet opweegt tegen de totaalprijs aan daglicenties voor wedstrijden.

Op onze website vind je ook de link om je in te schrijven bij Cycling Vlaanderen

Je kan de gegevens van BGSET raadplegen op hun website via de volgende link:
http://clubswbv.dewielerbond.be/

Tevens kunnen ook recreavergunningen aangevraagd worden.
http://recreatie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Lidworden.aspx…

De bestaande leden die bij BGSET wensen aan te sluiten, kunnen dit eveneens doorgeven via de website.
http://recreatie.dewielerbond.be/WBVvoor…/2015_MijnWBV.aspx…

Het lidgeld bij Cycling Vlaanderen bedraagt:

Vergunningsprijzen:

6.2.A– Wielertoerist-MTB-vergunning: 
28 EUR
 als je je aansluit bij een club en 30 EUR als je je niet aansluit bij een club.

6.2.B– Een Wielertoerist-MTB-FAMILIE-vergunning voor het hele gezin: 
33 EUR
 als je je aansluit bij een club en 36 EUR als je je niet aansluit bij een club.

Wist je dat…:

Je ook lid kan worden bij Cycling Vlaanderen met de sport- en cultuurcheques van Sodexo?

Een aansluiting bij de Wielerbond Vlaanderen heeft de volgende voordelen:

1 verzekering

Veilig op pad, 24 uur per dag, 7 dagen per week, ook in het buitenland.

Cycling.be-magazine en nieuwsbrief

Ontvang het magazine Cycling.be en de digitale nieuwsbrief!

WBV Fietsbijstand

Pech? Cycling Vlaanderen staat je bij!

Tussenkomst ziekenfonds

Krijg via je ziekenfonds je lidmaatschap geheel of gedeeltelijk terugbetaald! 

Laureaatschappen

Neem deel aan een van de laureaatschappen en deel in de prijzen!

Kalender wielertoerisme

Ontvang gratis de zomer- en winterkalender in de bus.

Bikeshop for Biker

Doe je voordeel bij de fietsenmaker in je buurt.

Fietsen op wieler- en BMX-piste

Fiets op de wielerpiste of met de BMX in het Vlaams Wielercentrum in Gent.

Korting wielerwedstrijden en -tochten.

Woon aan verminderd tarief wielerwedstrijden bij (piste, cross,…) of neem deel aan wielertochten.

10 Trek er voordelig op uit met je wielerclub

Ontdek de fietsvriendelijke hostels. Profiteer van onze samenwerking met de Vlaamse Jeugdherbergen.  Alle info.

11 VAB-kortingen

Leden van Cycling Vlaanderen kunnen genieten van een mooie korting op een vijftal VAB-producten.  Naar het bestelformulier.

12 Kortingen RouteYou

Leden van Cycling Vlaanderen kunnen genieten van een mooie korting op RouteYou. Gebruik kortingscode WBV2016 bij het aankoopproces. 
* Reductie bij de aankoop van de RouteYou Racefietskaart Belux (België en Luxemburg) of Nederland .
* Reductie bij de upgrade van een MyRouteYou Free account naar een MyRouteYou Premium account. 
* Reductie bij de aankoop van een MyRouteYou Plus account.

13 Korting op toegangsprijzen bij Bellewaerde, Walibi en Aqualibi

Leden van Cycling Vlaanderen kunnen genieten van een mooie korting op de toegangsprijzen bij Bellewaerde, Walibi en Aqualibi.

7        Kledij

7.1 Algemeen

De kledij wordt besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling. De voorraad reservekledij wordt zeer beperkt gehouden. De levertermijn van de leverancier is 8 weken: bestel dus tijdig!

7.2 Prijzen Kledij

8          Verzekering 

8.1.      Triatlon Vlaanderen (lidkaart + licentie).

Indien er zich een ongeval voordoet tijdens een clubactiviteit, een individuele training of op een officiële wedstrijd in binnen- en buitenland (enkel voor licenties), dan dient de verzekeringsaangifte door de leden te gebeuren via de club waar hij/zij aangesloten is.

De club verkrijgt hiervoor van de liga een uiterst persoonlijke code waarmee de aangifte online kan gedaan worden. Met deze code kan de clubsecretaris via het extranet van Ethias een clubdossier openen. Vanaf het moment dat de aangifte daar is ingegeven door de secretaris van de club, komt het dossier bij Triatlon Vlaanderen terecht. Na controle wordt het dossier doorgestuurd naar Ethias en wordt een dossiernummer toegekend aan het schadegeval. Triatlon Vlaanderen mailt het dossiernummer naar het slachtoffer, met de club in CC. Het nummer kan door de clubsecretaris ook geraadpleegd worden via extranet. Samen met het schadenummer dient het slachtoffer vervolgens de medische documenten te versturen naar Ethias. Daarna handelt Ethias het dossier verder af met het slachtoffer.

8.2.      Cycling Vlaanderen.

Het gevaar van een ongeval met de fiets loert altijd om de hoek, vaak met de nodige administratieve rompslomp en hoge kosten tot gevolg. Als lid van Cycling Vlaanderen kan je op je beide oren slapen.

Polisvoorwaarden

Cycling Vlaanderen biedt immers aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een vergunning inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland, hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt onze verzekering elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Onze verzekering is zeer compleet en omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand.

De maximale leeftijd van 75 jaar om een vergunning aan te vragen als recreatief lid bij Cycling Vlaanderen geldt niet langer! Net als alle andere leden genieten leden ouder dan 75 jaar voortaan binnen het luik persoonlijke ongevallen van een dekking met waarborg “medische kosten” en “overlijden” (incl. hartfalen).

Een doktersattest van ‘goede gezondheid’ blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden.

De verzekeringspolis werd uitgebreid. Voortaan zijn sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen ook verzekerd en dit zowel individueel als in clubverband.

Ook chronoritten (type Marmotte) vallen onder de vergunning. Voor deelname aan recreatieve wedstrijden dient wel nog steeds 5,50 euro opgelegd te worden om verzekerd te zijn gedurende de duur van het event.

Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden

– Lichamelijke schade:

onbeperkte dekking
– Stoffelijke schade:

620.000 €, per schadegeval en onder aftrok van een geïndexeerde vrijstelling van 123,95 € ingevolge K.B. van 12.1.84, enkel voor niet-decretaal verplichte verzekerden of activiteiten die niet uitgaan van de federatie of haar clubs.

Persoonlijke-ongevallenverzekering

– Bij overlijden:

8.500 € inclusief plots overlijden tijdens sporten door hartfalen (enkel jaarverg.) Kapitaal = 8500 €
– Bij blijvende werkonbekwaamheid:

35.000 € bij 100%, tot max. 2 jaar na ongeval.

– Bij tijdelijke werkonbekwaamheid:

30 € per dag gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan beroepsinkomen en geen tussenkomst van ziekte- en invaliditeitsverzekering.
– Medische kosten:

terugbetaling gedurende max. 2 jaar na datum ongeval.
*vrijstelling van 25 € per schadegeval.
a) Indien er tussenkomst is van mutualiteit:
alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties 100% verschil tussen R.I.Z.I.V. en tussenkomst mutualiteit.
b) Indien geen tussenkomst mutualiteit (niet onderworpen aan R.S.Z.):
enkel terugbetaling van officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft dus ten laste van de verzekerde.

De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot 350 € voor alle prestaties niet voorzien in de tarieven van het R.I.Z.I.V.

De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval, met een maximum van 150 € per tand.

Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen.

Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen.

Rechtsbijstand

50.000 € per schadegeval, incl. insolvabiliteit tegenpartij tot 15.000 €.
Omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a.
Een ongeval. Wat nu?

Heb je een ongeval, dan kan je dit het beste zo snel mogelijk melden.
Volg de volgende stappen:

– Afhalen ongevalsaangifte

WTO_aangifteongeval.pdf
– Invullen

Vul de ongevalsaangifte nauwkeurig in. Laat het eveneens invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.
– Opsturen

Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Stapelplein 28, 9000 Gent.
De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.
Meer info

nv Concordia
Sassevaartstraat 46/301 – 9000 Gent
Anita De Clerck – adeclerck@concordia.be – 09 264 11 70

9          Tot slot

Door betaling van het lidgeld bij Cycling Vlaanderen of Triatlon Vlaanderen met opgave van het “Blue Globe Sports Endurance Team” als club, erkent het lid onderhavig huishoudelijk reglement en verklaart hij zich hiermee akkoord. Dit reglement wordt ook ter beschikking gesteld op de website. Dit reglement kan worden aangepast  door het bestuur. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht op de ledenvergadering bij het begin van een nieuw seizoen. Voor verdere info kan je terecht bij de voorzitter.

Indien er vragen of opmerkingen zijn aangaande het “huishoudelijk reglement”, gelieve deze per mail te kennen te geven aan Koen De Volder: koen@blueglobesports.be

0

Your Cart

%d bloggers liken dit: