Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Blue Globe Sports Endurance Team versie 2020

1          Oprichting

De vereniging “Blue Globe Sports Endurance Team”  is opgericht als vzw op 17/10/2016.

Naam:               Blue Globe Sports Endurance Team VZW

Administratief adres:     Sportstraat 22, 9800 Deinze

Rekeningnr.:  BE79 7360 6815 8833

Ondernemingsnummer: 0664.954.596

Licentienummer Triatlon Vlaanderen: 139

Webpagina:  https://www.blueglobesportsenduranceteam.com

Lokaal:  Sportlounge Blue Globe Sports, Gentsesteenweg 166, 9800 Deinze

2         Het Bestuur

Het bestuur vergadert tweemaandelijks. De bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van bestuur zijn beschreven in de statuten van de vereniging.

Het bestuur heeft hierbij de leiding van de vereniging en beslist, in het belang van de vereniging over o.a.:

–       het huishoudelijk reglement

–       de vaststelling van de lidgelden of de bijdragen en de inning ervan

–       de te verrichten uitgaven of de goedkeuring van de gedane uitgaven

–       het vaststellen van de activiteiten

–       het beheer van de goederen van de club

–       de uitsluiting van een toegetreden lid uit de club

Het bestuur bestaat uit:

De voorzitter: Bart Coone, Sportstraat 22, 9800 Deinze

De secretaris: Jurgen Vierstraete

De penningmeester: Geert Watteyn

3         De Leden 

Iedereen kan lid worden, mits de verplichte verzekering bij Triatlon Vlaanderen te nemen.

De leden zijn verplicht:

•        het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven
•        de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering na te leven
•        de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden
•        de naam “Blue Globe Sports Endurance Team” op te geven en de wedstrijduitrusting van BGSET te dragen wanneer zij deelnemen aan eender welke organisatie voor duursporten

Elk lid dat op doping wordt betrapt, wordt ongeacht de gerechtelijke vervolging, automatisch en terstond geschorst en uitgesloten van de vereniging.

In de eerste twee maanden van het jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering, waarop alle leden uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt er:

•        een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie
•        een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen
•        de suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken

Op initiatief van de leden kan een bijkomende ledenvergadering bijeengeroepen worden.

Dit kan steeds aangevraagd worden bij één van de bestuursleden met opgave van de agendapunten.

4.         Voordelen

De leden van het Blue Globe Sports Endurance team genieten volgende voordelen:

Op vertoon van je  Triatlon Vlaanderen-lidkaart “Blue Globe Sports Endurance Team krijg je:

-30% korting op de huismerken van Blue Globe Sports (PEAKS, TriTiTan, Jolie)

– 10% korting op kledij in de winkel van Blue Globe Sports (niet op accessoires, niet op elektrisch verwarmde kledij en elektronica, niet cumuleerbaar met andere kortingen en niet op kledij in onze outlet).

– 10% korting bij aankoop van loopschoenen (en gratis loopanalyse t.w.v. €25, niet cumuleerbaar met andere kortingen)

Palaestra:

Zwembeurten dien je vooraf dient te bestellen via  de club webshop en het opladen van een digitale wallet (gelinkt aan jouw persoonlijke account op onze website). Voorafgaand aan elke training schaf je hiermee een zwembeurt aan:

Een zwembeurt zonder trainer kost €2
Een zwembeurt met trainer kost €4

Vosselare Put:

Iedereen dient een persoonlijk/familie-abonnement voor Vosselare Put aan te schaffen (ong.20€ per seizoen)

Trainingslocaties

Zwembad Palaestra:  Kastanjelaan 35 – 9800 Deinze

Blue Globe Sports (BGS): Gentsesteenweg 166 – 9800 Deinze

Vosselare Put: Kleine Pontstraat 5 – 9800 Deinze

Zwemmen met trainer (van begin september tot eind juni)

Dinsdagavond van 21u30 tot 22u30 :

  • Start to borstcrawl
  • Opbouw naar 300m onafgebroken borstcrawl
  • Zwemmen met trainer (gevorderde zwemmer)

Op zaterdagmorgen van 7u43 tot 8u43 kan je:

  • Continue Borstcrawl (vereiste, minstens 300m onafgebroken borstcrawl)
  • Zwemmen met trainer (halfgevorderden tot gevorderde zwemmer)

Zwemmen zonder trainer kan op:

Maandag- en vrijdagmorgen van 7u tot 8u30 van begin september tot eind juni.

Woensdagmorgen van 7u tot 8u30 van begin november tot eind april.

Dinsdagavond van 21u30 tot 22u30 van begin september tot eind mei. Dit kan op voorwaarde dat de trainers de baantjes niet opeisen voor zwemmers met trainer!

5       Lidgeld en verzekering Triatlon Vlaanderen

Het lidgeld te betalen aan het Blue Globe Sports Endurance team. We werken momenteel aan de nieuwe lidgeldformules. Je dient uiteraard ook wel je lidmaatschap/verzekering  bij Triatlon Vlaanderen te betalen aan BGSET.

Het is verplicht je aan te sluiten bij Triatlon Vlaanderen.

7      Tot slot

Door de aansluiting bij Triatlon Vlaanderen met opgave van het “Blue Globe Sports Endurance Team” als club, erkent het lid onderhavig huishoudelijk reglement en verklaart hij zich hiermee akkoord. Dit reglement wordt ook ter beschikking gesteld op de website. Dit reglement kan worden aangepast  door het bestuur. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht op de ledenvergadering bij het begin van een nieuw seizoen. Voor verdere info kan je terecht bij de voorzitter.

Indien er vragen of opmerkingen zijn aangaande het “huishoudelijk reglement”, gelieve deze per mail te kennen te geven aan Bart Coone: bart.coone@gmail.com.

het recreatieve duursportteam van Deinze en de Leiestreek

0

Je winkelwagen

%d bloggers liken dit: