privacy verklaring

BGSET hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe we omgaan met uw gegevens. BGSET houdt zich in alle gevallen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

We bewaren uw identificatiegegevens, geboortedatum en rijksregisternummer. Dit is noodzakelijk voor de werking van de club, het deelnemen aan groepswedstrijden, sturen van communicatie en nieuwsbrieven. De gegevens zullen niet voor andere commerciële doeleinden gebruikt worden.

Alle personen die om technische of organisatorische redenen toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Iedereen is geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

U kan op ieder moment uw gegevens opvragen en laten wijzigen. Bij het verlaten van de club worden uw gegevens nog maximaal 1 jaar bijgehouden en daarna verwijderd.

Als BGSET zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: koen@blueglobesports.be

het recreatieve duursportteam van Deinze en de Leiestreek

0

Je winkelwagen

%d bloggers liken dit: